Usługi księgowe i rachunkowe

Biuro Kadrowo-Rachunkowe by.SERENDIPITY świadczy usługi w zakresie księgowości. W ramach współpracy kompleksowo prowadzimy pełną dokumentację rachunkową. Do zakresu naszych usług dla klientów zalicza się:

 • Prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenia Ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysku i strat)
 • Przygotowania i przekazywania do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych
 • Rozliczania i składania deklaracji PFRON
 • Prowadzenia rejestrów VAT
 • Generowania i przekazywania Jednolitych Plików Kontrolnych
 • Reprezentowania podatnika przed US i ZUS
 • Pełnego wspierania klienta podczas kontroli z US i ZUS.